Petar Ranguelov

1публикация

Експерт по Политически науки, ИТ проджект мениджър и студент в магистърската програма между Софийския и Женевския университет "Франкофония, плурилингвизъм и междукултурна медиация". Владее френски, гръцки и английски. Пристрастен към пътуванията и фотографията. Гърция се е превърнала в опиат за него преди 10 години.