Alexandra Milanova

1публикация

Александра Миланова е доктор по история, главен асистент и научен координатор в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Владее английски, френски, гръцки и турски език. Специализирала е в Солун, Истанбул, Йейл и Женева. Член е на Цифровата научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки (DARIAH-EU) и на Консултативния съвет на Europeana Network Association (ENA) в областта на дигиталното културно наследство.