Silvia Matern

1публикация

Силвия е съосновател и собственик на Матерн Яхтинг. По професия ИТ инженер, по душа - номад, търсач на силни усещания и мечтател, на 39-годишна възраст тя напуска сигурната си работа в международна организация и се връща в България, за да създаде собствен бизнес и да преследва мечтите си.