Необходими документи за пътуване на дете в чужбина

Паспорт

В тази статия ще обясним какви документи трябва да имате, за да може дете да пътува в чужбина (в частност в Гърция). За всеобща изненада, не е чак такава бумащина.

граничен контрол
Граничен контрол. Източник

Сценарий 1. Родители пътуват с дете

Ако и двамата родители пътуват заедно с детето си, то единственият необходим документ за детето е валиден паспорт.

Ако детето е навършило 14 години, то е възможно да пътува с валидна лична карта или валиден паспорт.

За децата от 0 до 14 години е необходим валиден паспорт.

*Документите се изваждат в районното полицейско управление. Срокът за нормалната поръчка е 1 месец.

Български паспорт
Международен паспорт

Сценарий 2. Родител пътува с дете

Ако само единият родител придружава детето, освен валиден паспорт (или лична карта) за детето, е необходима и нотариално заверена декларация за пътуване в чужбина. Тази декларация се попълва от името на непътуващия родител.

Сценарий 3. Дете пътува без родителите си

Когато детето не е придружавано от своите родители, е необходимо и двамата родители да са подписали нотариално заверената декларация за пътуване в чужбина. По този начин те заявяват, че са съгласни тяхното дете да премине границата само.

Сценарий 4. Дете пътува със свой настойник или попечител

Когато детето пътува със свой настойник или попечител, е необходимо да има валиден паспорт (или лична карта) и да бъде попълнено нотариално заверено пълномощно.

За по-голяма сигурност е добре да носите акта за раждане + негово копие и копие от нотариално завереното пълномощно.

Сценарий 5. Дете с двойно гражданство

Ако дете има двойно гражданство, то е необходимо да се спазват посочените по-горе правила, които важат за всички български граждани. Включително, при преминаването на граничния пункт, трябва да се покажат и останалите легитимни документи, релевантни за другото (небългарското) гражданство.

Препоръчителни документи за „всеки случай“

Европейска здравна карта

Европейската здравна карта е документ, удостоверяващ, че дадено лице е здравно осигурено. По този начин може да се ползват здравни услуги, ако се наложи. Европейската здравна карта се изкарва безплатно в банка ДСК. Самият процес отнема около месец.

Европейска здравна карта в гръб
Европейска здравна карта, снимана в гръб (за да се види за какво служи)

Застраховка за пътуване в чужбина

Това е застраховка, която се купува. Нейната цена варира спрямо рисковете/покритията, които искате да бъдат включени.

Добрата застраховка включва по-високи застрахователни лимити.

Например: ако се случи някакво събитие в чужбина и е необходима операция или просто здравните услуги в дадената държава струват 100 000 евро, то ако имате застраховка с нисък лимит (например 20 000 лв.), застраховката не може да покрие разходите. Ето защо съветвам да бъде сключена застраховка с високо покритие.

В днешно време може да сключите застраховка и онлайн. Бързо и лесно.

За автора

Дългогодишен изследовател на Гърция, екскурзовод, учител по гръцки и преводач и писател. Магистър по „Културен туризъм”, историк – балканист, изучавал гръцки език и култура в 3 гръцки университета в: Солун, Йоаннина и Атина. Автор на книгата "Опознай Гърция".